1. Aby skorzystać z naszej pomocy zdalnej kliknij poniższą ikonę aplikacji TeamViewer QS, a następnie pobierz ją i uruchom:

2. Po uruchomieniu aplikacji wyświetli Ci się okno podobne to tego poniżej, z którego odczytasz swój identyfikator i hasło. Te informacje podaj osobie, która udziela Ci zdalnej pomocy.